Tirlun Gogledd Cymru

Ein Hamgylchedd


Mae ein busnes wedi'i ddatblygu yn unol ag egwyddorion adeiladu carbon isel, ac rydym ni’n arloesi yn y sector. Fel rhan o'n hethos adeiladu rydym ni’n adeiladu cartrefi carbon isel oes gyfan sy'n lleihau biliau ynni. Yn ei dro, mae hyn yn lleihau tlodi tanwydd, gan ein bod yn credu mai’r rhai sy’n byw yn y cartrefi hyn yw’r rhai sydd fwyaf agored i dlodi tanwydd.

Mae 14001: 2015 yn canolbwyntio'n benodol ar helpu sefydliad i gyflawni’r canlyniadau y mae’n bwriadu eu gwireddu drwy ei system rheoli amgylcheddol, sy'n darparu gwerth i'r amgylchedd, y sefydliad ei hun a phawb arall sydd â diddordeb, ac yn dangos ein hymrwymiad i'r amgylchedd.

Tirlun Gogledd Cymru