Gweithwyr Williams Homes yn gweithio yn y gymuned

Ein Gwaith yn y Gymuned


Mae gennym swyddog Buddion Cymunedol/Llysgennad Adeiladu sy'n gweithio gydag ysgolion, colegau a sefydliadau lleol i ymgysylltu â'r cymunedau lleol rydym ni wedi'u lleoli ynddynt. Rydym ni'n cynnal sgyrsiau mewn ysgolion, rhoi cyflwyniadau, yn trefnu ymweliadau safle a phrofiad gwaith, i enwi rhai o'n gweithgareddau yn y gymuned.